Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2020


  1. Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του jobit.gr, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από το jobit.gr ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
  2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του jobit.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του jobit.gr υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.
  3. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να κάνετε εγγραφή είτε να συνδεθείτε στο jobit.gr μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, Twitter, Linkedin ή Google συμφωνείτε ότι το jobit.gr χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε δηλώσει στο Facebook, Twitter, Linkedin ή Google (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email & εικόνα προφίλ) για να δημιουργήσει το λογαριασμό σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που εξάγει το jobit.gr εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που έχετε με το Facebook, Twitter, Linkedin ή Google, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τη νομιμότητα αυτών.
  4. Το jobit.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο και χωρίς την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση των χρηστών.
  5. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του jobit.gr συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας απορρήτου του jobit.gr.